Poziv na izbore članova Studentskog zbora

Pozivaju se studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sudjelovanje u izboru predstavnika Studentskog zbora, koji će se održati 26. i 27. ožujka 2019., od 8 do 20 sati.

Pravo biti birani imaju svi studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Arhitektonskog fakulteta koji ispunjavaju uvjete iz čl. 14 st. 3 Zakjona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Kandidature se na propisanom obrascu podnose Povjerenstvu za izbore najkasnije 10 dana prije održavanja izbora putem dostave na urudžbeni zapisnik Arhitektonskog fakulteta.

Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore.