Vučković Matej

Povezivanje predmeta i značenja (odnos) – Mlijeko Dukat

2011./2012. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2