Tia Slovenc

Poštanska marka — Borba protiv klimatskih promjena - Plastični otpad u moru

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 3
Mentor: 
Kajp Romana