Ema Božek

Portret u studiju

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Fotografija i film 2
Mentor: 
Herceg Stanko
Komentor: 
Posavec Pavel