Rosa Kobasić

Pohvala ruci

2022./2023. / Preddiplomski: III semestar / Crtanje akt 1
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris

Studija ruke s predmetom.