Ana Sunara

Plakat / Festival Sunca i svjetlosti u Ninu

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 1
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Asistent: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Festival Sunca i svjetlosti jednodnevna je manifestacija koja se temelji na valorizaciji astronomskog i arhitektonskog značaja crkve sv. Križa, predromaničke građevine koja poput kalendara i sunčanog sata govori o dobu godine, mjesecu pa i satu. Glavna atrakcija ove manifestacije je upravo promatranje igre svjetla i sjene te “hvatanje” projiciranih zraka svjetlosti unutar crkve. Plakatom je ta igra hvatanja obrnuta te je fotografijom zabilježen trenutak kada sunčeva zraka hvata nas (prolaznike), a naša se reakcija očituje blagim škiljenjem zbog oštrine zrake svjetlosti koja nas je uhvatila.