Petrak Mario

pred.

Smjer / područje:
Vizualne komunikacije

Biografija:
Mario Petrak diplomirao je grafički dizajn 1999. godine na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao kreativni direktor u vlastitom studiu za grafičko oblikovanje i kreativnu komunikaciju. Voditelj je tima dizajnera na zadacima kreiranja vizualnih identiteta, dizajna i redizajna robnih marki i ambalaža proizvoda. Nakon više od petnaestak godina aktivnog bavljenja strukom, želi se posvetiti educiranju drugih i prenošenju stečenog znanja i iskustva na mlade.

2016. - u organizaciji Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, sudjeluje u projektu “Upoznaj svih 9 umjetnosti” koji ima za cilj omogućiti mladima pristup različitim oblicima kulturnog života i to kroz direktan i neposredan kontakt s aktualnom umjetnošću. Kao jedan od devet umjetnika, mladim ljudima prezentira dizajn i vlastito djelovanje na polju vizualnih komunikacija.

2015. - u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva, osmišljava i provodi dvije edukativne radionice namijenjene višim razredima osnovne škole. Cilj radionica je upoznavanje polaznika sa osnovnim elementima vizualne komunikacije, proučavanje njihovih međusobnih odnosa, uočavanje i razumijevanje osnovnih vizualnih principa.

2014., 2015. - Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Katedra umjetničkog područja, suradnik na kolegiju Vizualne komunikacije.

2014. - Arhitektonski fakultet, Studij dizajna, predavač u umjetničkom području, polje likovnih umjetnosti, grana grafika . Sudjeluje u kreiranju silabusa i provođenju nastave V i VI semestra kolegija Grafičke tehnike u kojem studenti kroz vježbe proučavaju vizualni jezik pojedine grafičke tehnike te njegovu primjenu u kontekstu razvoja vizualnih komunikacija.

- u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem, koncipira i vodi dizajnerske radionice namijenjene nižim razredima osnovne škole na temu prenamjene svakodnevnih kućanskih predmeta.

2011., 2012., 2013. - Visoka škola tržišnih komunikacija Agora, predavač u umjetničkom području, polje likovnih umjetnosti, grana dizajn. Sudjeluje u provođenju nastave I i II semestra kolegija Vizualno oblikovanje tržišnih komunikacija u kojem se studenti upoznavaju sa osnovnim principima vizualnih komunikacija, samostalno vodi III i IV semestar kolegija u kojem studenti rade na projektima vizualnog identiteta i ambalaže proizvoda, sudjeluje u mentoriranju završnih studentskih radova.