Petra Štimac

Osnove vizualnog jezika - pojam

2022./2023. / Preddiplomski: V semestar / Ilustracija 1
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studenti istražuju odnose vizualne forme i jezičnog sadržaja.