Lucija Pavičić

Okovani slon

2022./2023. / Preddiplomski: VI semestar / Ilustracija 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studenti stvaraju ilustraciju vizualnim kodiranjem literarnog predloška.