Ante Beović

Oblikovanje likova i narativa (Character Design)

2021./2022. / Preddiplomski: VI semestar / Ilustracija 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Mačak - serija katkih stripova