Ana Koruga

Objekti za p(re)okret

2021./2022. / Industrijski dizajn / Diplomski: IV semestar / Diploma industrijski dizajn – obrana
Mentor: 
Fabrio Ivana
Stručni suradnik: 
Bačun Nina

„Objekti za p(re)okret“ propituju postojeću interakciju čovjeka sa svakodnevnim predmetima i okolinom u kojoj živi. U fokusu projekta je serija od osam predmeta namijenjenih za aktivno, tjelesno svjesnije i ekspresivno obitavanje u prostoru doma. Predmeti redefiniraju klasično poimanje namještaja, a njihovo oblikovanje nastaje kroz prizmu plesa, tijela i pokreta. Prilikom oblikovanja fokus je premješten s dizajniranja namještaja na dizajniranje radnji i akcija, a objekti koreografiraju tijelo koje s njima ulazi u interakciju. Ideja balansiranja proteže se kroz elemente. Dno je osmišljeno da se giba što omogućava širok raspon postura i senzacija tijekom uporabe. Čovjek korištenjem zauzima nekonvencionalne poze koje ga spašavaju od tromosti i u njegovu svakodnevnu rutinu uvode dinamiku kretnji.

anakoruga_diplomski rad_video