Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2022./2023.

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavio je natječaje za razmjenu studenata na 7 partnerskih sveučilišta. Tekst natječaja kao i poveznice na njih nalaze se na linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20222023/ Zainteresirani studenti neka detaljno pregledaju studijske programe fakulteta pokrivenih bilateralnim ugovorima Sveučilišta, a svoj interes i pitanja uputiti koordinatorici Ivani Fabrio.