Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog športskog muzeja

Hrvatski športski muzej raspisuje, te provodi pozivni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog špotskog muzeja. Natječajne prijave i pripadajuća dokumentacija trebaju stići do 21.2.2019.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet, imajući u vidu elemente nasljeđa kao i željeni razvoj HŠMa kao nove javne institucije. Natječajni rad treba unutar cjelokupnog dizajnerskog rješenja predvidjeti odgovarajući tretman novog identiteta apliciranog na vanjske programe u odnosu na samostalnu produkciju i organizaciju HŠMa. Vizualni identitet HŠMa se manifestira kroz oblikovanje grafičkih standarda apliciranih na seriju promotivnih i informativnih proizvoda kao što su plakati, letci, katalozi i slično.

Kriteriji za odabir rješenja:

— komunikativnost rješenja s obzirom na željeni razvoj programa institucije
Dobro komunicirati s mnogim i raznolikim skupinama korisnika Podržavati proces šireg traženja i usklađivanja novoga, suvremenog programa i misije HŠMa te njegovim naslanjanjem na baštinu.

— primjenjivost i izvedivost
Primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe.

— inovativnost rješenja
Konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju proizaći iz zadanih okolnosti upotrebe i kreativno nadilazeći odgovor na njih.

Zadatak:

HŠM uvjeti
HŠM zadatak
HŠM prijavnica