Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103), za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103), za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.

Ovim putem javljamo da je objavljen novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103), za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022. Krajnji rok za online prijave je 31.3.2022. u 12h (podne). (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 9.5.2022.- 1.8.2022. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2022.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 31.3.2022. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava. Za informacije javiti se koordinatorici Ivani Fabrio na ifabrio@arhitekt.hr 

Više