Natječaj za izradu logotipa Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za izradu logotipa (vizualnog identiteta) Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, sa svrhom dobivanja jedinstvenog i prepoznatljivog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja putem tiskanih i digitalnih medija. Rok za dostavu radova: do 30. studenoga 2020. do 12:00 sati.

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe. Svaki prijavitelj može predati najviše dva cjelovita rješenja logotipa.

Smjernice za izradu logotipa:
- logotip bi trebao predstavljati Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, studente, simbolizirati zajedništvo
- dizajn logotipa može sadržavati kraticu Studentkog zbora Sveučilišta u Zagrebu: „SZZG“
- autori mogu predložiti verzije ideja neovisno o danim smjernicama.

Uvijeti za prijedlog logotipa:
- dizajn logotipa treba biti originalni rad natjecatelja/ice
- prijedlog grafičkog rješenja logotipa u vektorskom obliku, izrađen u pozitivu i negativu
- definirana paleta boja u CMYK i RGB zapisu
- izvedba logotipa u crnoj i bijeloj boji
- opis i obrazloženje rada
- logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
- logotip će se koristiti za potrebe Studentkog zbora Sveučilišta u Zagrebu, na dokumentima, memorandumima, posjetnicama, internetskim stranicama, brošurama, letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i elektronskim medijima
- po završetku natječaja, odabrani logotip postaje vlasništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
- Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo manjih izmjena loga, isključivo u suglasnosti sa autorom/icom.

Radovi se dostavljaju u jednoj datoteci isključivo slanjem e-pošte na mail: szzglogo.natjecaj@gmail.com s naslovom e-maila „Natječaj za logotip“. U e-mailu je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja, kontakt mobitel, aktualan stupanj obrazovanja i naziv učilišta. Radovi koji pristignu nakon navedenog roka ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja neće se uzeti u obzir.

Povjerenstvo koje odlučuje ispunjavaju li pristigli radovi uvjete natječaja čine članovi Predsjedništva Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo za izbor pobjedničkog rada čine članovi Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Predsjedništa kao i članovi Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.

Svi sudionici Natječaja bit će obavješteni o zaprimanju rada kao i o rezultatima putem e-maila.

Autor pobjedničkog rada osvaja nagradu u iznosu od 1.000,00 kn neto.

Više