Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Društva hrvatskih književnih prevodilaca

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca poziva studente-studentice i studentske kreativne timove sa svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP). Svi zainteresirani pozvani su da u vremenu od 15. ožujka do 15. travnja 2019. pošalju ili dostave svoja idejna rješenja.

Idejno rješenje treba sadržavati:

1. Logotip (prijedlog osnovnih grafičkih standarda logotipa i njihovi međusobni odnosi)
2. Karakteristične boje i vrste tipografije
3. Primjeri primjene (plakat B1, naslovnica Facebook stranice (cover photo), profilna fotografija Facebook stranice); memorandum, pečat kvalitete
4. Web banner, s apliciranim logotipom

Ukoliko žele, Autori/ce mogu poslati i više primjera primjene te kratki opis i obrazloženje rada.

Autor/ici najuspješnijeg rada (pobjedniku Natječaja) dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Naručitelj će Autor/ici isplatiti prigodnu nagradu u roku od 30 dana od primopredaje idejnog rješenja u elektroničkom obliku kao otvorene datoteke pogodne za daljnje grafičko oblikovanje (priprema za tisak).

Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-u ili USB sticku u .pdf formatu) predaju se u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom Autor/ice ili nekim drugim prepoznatljivim znakom koji odaje identitet Autor/ice neće biti razmatrani. Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena samo šifrom u kojoj se nalaze podaci o Autor/ici te ostala potrebna dokumentacija – Obrazac A, Obrazac B i Obrazac C.

Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na sljedeću adresu:
Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
Ilica 42/II
10 000 Zagreb.
S oznakom (za NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA VIZUALNOG IDENTITETA DHKP)

Više