Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade akademske godine 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Pravo sudjelovanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prijave radova otvorene su do 3. svibnja do 16 sati.

Za Rektorovu nagradu primaju se radovi u sljedećim kategorijama:
- nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
- nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do sedam autora)
- nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)
- nagrada za veliki timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
- nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora)
- nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora)

Svaki rad predložen za nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu i ima stečen akademski stupanj doktora znanosti odnosno izabran je u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.