Natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2023.

Natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2023.

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu objavljuje natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2023. godini. Prijave na natječaj primaju se e–poštom od 1. prosinca 2023. do 15. siječnja 2024. godine. Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 28. veljače 2024. godine.

1.    Godišnja nagrada Društva osnovana je s ciljem poticanja znanstveno-istraživačke i umjetničke djelatnosti mladih znanstvenika i umjetnika.
2.    Godišnja nagrada Društva dodjeljuje se za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima. Ukupno se dodjeljuje deset nagrada.
3.    Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju ili umjetničko ostvarenje u razdoblju od 1. prosinca 2022. do prijave na ovogodišnji natječaj. Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt). Mladi umjetnici mogu prijaviti na natječaj umjetničko ostvarenje jednog ili više autora ili izvođača.
4.    Pravo natjecanja za Godišnju nagradu Društva imaju pristupnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
– da u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 35 godina;
– da su zaposleni na fakultetima, akademijama ili institutima u Zagrebu;
– da su dopisni članovi Društva, što dokazuju uplatom godišnje članarine u iznosu od 24 eura.
5.    Troškovi članarine uplaćuju se na bankovni račun Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu IBAN: HR9623400091110054279, opis plaćanja: “godišnja članarina za 2024. godinu”, model: HR00, poziv na broj: 1919 (link za UPLATNICU)
6.    Istom pristupniku Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo jednom.
7.    Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji je za ovaj natječaj Upravni odbor Društva utvrdio u iznosu od 350 eura. Svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos dijeli se autorima na jednake dijelove.

Prijava treba sadržavati:
•    Popunjeni Obrazac prijave pristupnika za godišnju nagradu Društva     
•    Kratki životopis pristupnika
•    Za znanstveno ostvarenje: skenirani  primjerak znanstvenog rada ili tehničkog dostignuća
•    Za radove s više autora: izjavu o vrsti i opsegu njegovog doprinosa radu i suglasnost ostalih autora za pristup natječaju
•    Za umjetničko ostvarenje: dokaz o održanom umjetničkom djelu (koncert, izložba, predstava, i slično)
•    Potvrdu o uplati godišnje članarine
 
Prijave se primaju e-poštom na dsnzagreb1919@gmail.com  Naslov: za Godišnju nagradu Društva.
Društvo će obavijestiti pristupnike je li njihova prijava pravovremeno i uredno zaprimljena.

Više