Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. godini

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug) sa sljedećim mogućnostima razmjene: a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima, b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu, c) mobilnost doktorskih studenata te d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima u 2021. g.:
–      Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina - http://www.uba.ar/
–      Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina - http://uca.edu.ar/es
–      Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/
–      University of Melbourne, Australija - http://www.unimelb.edu.au/
–      Universidade Federal do Paraná, Brazil - http://www.ufpr.br/portalufpr/
–      Pontificia Universidad Católica de Chile, Čile - http://www.uc.cl/
–      Universidad de Magallanes, Čile - http://www.umag.cl/
–      University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/
–      University of Cincinnati, SAD - http://www.uc.edu/
–      University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/
–      Indiana State University, SAD - http://www.indstate.edu/
–      The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/
–      Universidad Católica del Uruguay, Urugvaj - https://ucu.edu.uy/es
–      Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka - https://www.hu-berlin.de/
–      Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Njemačka - http://www.uni-mainz.de/
–      Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

Skrećemo pažnju da se u stavci c), zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili.

Podsjetnik: Kandidati se za stavke a), b) i c) prijavljuju online, nakon čega svoje prijave dostavljaju matičnim sastavnicama sukladno internom roku sastavnice. U stavkama a) i d) prijavljuju se mobilnosti koje se mogu ostvariti kroz cijelu 2021. godinu, dok se u stavkama b) i c) prijavljuju mobilnosti koje će se ostvariti unutar prvih šest mjeseci 2021. godine.

Rokovi za prijavu:

·         za kandidate: kandidati se mogu prijaviti online do zaključno 6. studenoga 2020. Kandidati dostavljaju svoju online prijavu zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom svojim matičnim sastavnicama koje određuju interni rok za prijavu.

Nakon online prijave, kandidati su dužni na mail lhohnjec@arhitekt.hr potpisane i skenirane prijave do 10. studenoga 2020. u 16 h

·         za sastavnice:  sastavnice dostavljaju rang-liste za prve tri stavke te najave dolaznih mobilnosti (stavka d) Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu isključivo na staff@unizg.hr do zaključno 12. studenoga 2020.

Povjerenstvo za odabir djeluje u sastavu: izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Čerina, izv.prof. dr.sc. Ana Mrđa, doc. dr.sc. Luka Korlaet.

Kriteriji odabira temelje se na preporukama Sveučilišta.
Prednost pri odabiru imaju:
- prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
- prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+
- mobilnosti prema međunarodno prepoznatljivim institucijama unutar matičnog područja
- mobilnosti s duljim trajanjem
pod stavkom c) prednost pri odabiru imaju:
- doktorski studenti koji su zaposlenici Arhitektonskog fakulteta
- prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+.
Povjerenstvo zadržava pravo postavljanja dodatnih kriterija ukoliko za iste bude potrebe.