Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini. Kandidati se mogu prijaviti online do zaključno 6. svibnja 2019.

Natječaj uključuje:
b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Podsjećamo da se kandidati za stavke b) i c) prijavljuju online, nakon čega svoje prijave dostavljaju matičnim sastavnicama sukladno internom roku sastavnice. Sastavnice su obvezne pri internoj objavi ovoga natječaja objaviti popis kriterija po kojima će vršiti rangiranje prijava svojih kandidata te isti dostaviti Sveučilištu uz prijave.

Rokovi za prijavu:
- za kandidate: kandidati se mogu prijaviti online do zaključno 6. svibnja 2019. Kandidati dostavljaju svoju online prijavu zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom svojim matičnim sastavnicama koje određuju interni rok za prijavu. Važna napomena: online obrazac dostupan je za printanje do roka do kojeg je online prijava dostupna kandidatima (do 6. svibnja), a ne do roka do kojeg sastavnice dostavljaju svoje rangliste.
Nakon online prijave, kandidati su dužni na mail lhohnjec@arhitekt.hr potpisane i skenirane prijave do 9. svibnja 2019. u 16 h 

- za sastavnice:  sastavnice dostavljaju natječajnu dokumentaciju kandidata i rang-liste Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu isključivo na staff@unizg.hr do zaključno utorka 14. svibnja 2019.

Povjerenstvo za odabir djeluje u sastavu: izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Čerina, izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc. dr.sc. Luka Korlaet.

Kriteriji odabira temelje se na preporukama Sveučilišta.
Prednost pri odabiru imaju:
- prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
- prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+
- mobilnosti prema međunarodno prepoznatljivim institucijama unutar matičnog područja
- mobilnosti s duljim trajanjem
pod stavkom c) prednost pri odabiru imaju:
- doktorski studenti koji su zaposlenici Arhitektonskog fakulteta
- prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+.
Povjerenstvo zadržava pravo postavljanja dodatnih kriterija ukoliko za iste bude potrebe.