Nastupno predavanje

Gif_animacija_u_grafickom_dizajnu

Dina Milovčić, petak 10. studenog 2017. u 18 sati, u Frankopanskoj 12

U petak, 10. studenog 2017. u 18 sati, Dina Milovčić, MA Vizualnih komunikacija, održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika nastavnog zvanja predavač u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Vizualne komunikacije na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Gif animacija u grafičkom dizajnu”.

Predavanje je otvoreno za sve studente i nastavnike, a održat će se u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. Ivan Doroghy, doc. Tomislav Vlainić i doc.dr.sc. Nikola Đurek.