Mudnić Andrija

Područje / smjer:
Vizualne komunikacije

Funkcija:
asistent

Biografija: 
Diplomirao je vizualne komunikacije na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studiranja od 2010. do 2013. radi kao demonstrator na kolegijima docenta Damira Bralića i Nikole Đureka. U ožujku 2017. godine postaje asistent predavaču Marku Hrastovcu na kolegijima Povijest pisma i tipografije i Teorije tipografije.

Aktivnosti u okviru struke:
Samostalno ili kao suradnik radi na projektima dizajna vizualnih komunikacija, oblikovanja publikacija i knjiga, a bavi se i ilustracijom. Izlagao je na Izložbama hrvatskog dizajna, Zgraf-u i Magdaleni te osvojio nekoliko nagrada na polju vizualnih komunikacija i tipografije, među kojima su Milosz 2011, Magdalena Golden Bra te Nagrada Studija dizajna. Niz godina surađuje s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na projektima poput Facta Architectonica 2 i Godišnjak Arhitektonskog  fakulteta (2011. - 2016.).