Dunja Lulić

Mirisni dnevnik

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav

Infografika reprezentira mirisni dnevnik. Boja kruga označuje kategoriju kojoj miris pripada, radijus intenzitet mirisa, a pozicija na y-osi koliko je miris ugodan. Zvukovi i nestajanje krugova u animaciji emuliraju efemernu i nestabilnu prirodu mirisa.