Kroz tržnicu - Istraživanja socijalnih i fizičkih aspekta gradskih tržnica

Kroz tržnicu - Istraživanja socijalnih i fizičkih aspekta gradskih tržnica

U sklopu projekta 'Sociokulturni aspekti tržnica u hrvatskim gradovima — tradicijski javni prostor kao element inovativnih urbanih politika', objavljena je knjiga pod nazivom 'Kroz tržnicu - Istraživanja socijalnih i fizičkih aspekta gradskih tržnica', autorica Anke Mišetić, Sare Ursić, Ivane Fabrio i Nike Đuho. Knjiga je dostupna online na sljedećem linku:
https://issuu.com/afzg/docs/kroz_tr_nicu_high_res_8.4.24 

'Ova knjiga nastajala je nekoliko godina, prateći različite faze istraživanja koja su se provodila u sklopu projekta 'Sociokulturni aspekti tržnica u hrvatskim gradovima — tradicijski javni prostor kao element inovativnih urbanih politika'. Dizajnirajući metodologiju istraživanja na postpozitivističkim principima i fleksibilnom karakteru kvalitativne metodologije, naglasak je stavljen na tzv. multimetodološki ili triangulacijski pristup (Creswell, 2009). Njime se upotreba kvalitativne metode osnažuje različitim izvorima podataka i uvidima koji prekoračuju granice svake od korištenih metoda: promatranja sa ili bez sudjelovanja, izrade istraživačevih dnevnika, fotografiranja, analize sadržaja, intervjua i ankete, čime se nastoji osigurati konvergentna valjanost bogatstva dobivenih podataka. 

Takav pristup rezultirao je opsežnom istraživačkom dokumentacijom, različite razine strukturiranosti i različite prirode autorskih razmatranja, koju u pravilu karakterizira visoki stupanj subjektivnosti, intuicije i (samo)refleksije. Glavni lik je, dakle, istraživač-sudionik, koji na tragu Sandersove fenomenologije (Gill, 2020.) razumijevanje fenomena ostvaruje kroz cjelinu proživljenog iskustva, ostvarenog uranjajući bez posrednika u 'svijet tržnice'. 

Ova knjiga, prije svega, dokumentira istraživački proces. Propitujući način na koji dolazimo do podataka i kako iz njih gradimo interpretaciju, odmiče se od uobičajenog slijeda postupaka. Stoga, premda je utemeljeno očekivati da se u završnoj publikaciji ponude glavni zaključci, knjiga odustaje od takvog pristupa, i vraća nas nekoliko koraka unatrag, ponovo preslagujući istraživačke materijale. Moglo bi se reći, na kraju projektnog ciklusa, knjiga ne zatvara istraživanje, njena je osnovna pretenzija da ga održi otvorenim.' Anka Mišetić

Dizajn: Nina Bačun
Ilustracije: Josipa Tadić