Kostešić Iva

asistent

Područje / smjer:
Humanističe znanosti / znanost o umjetnosti

Konzultacije uz prethodnu najavu mailom:
srijedom 17:00 - 18:00 h
četvrtkom 11:00 - 12:00 h

Biografija:
Rođena u Zagrebu 1986. Pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je arheologiju i povijest umjetnosti. Niz godina surađuje s Arheološkim muzejom u Zagrebu gdje, između ostalog, radi tehnički postav nekoliko izložbi.
Od 2014. radi u visokom školstvu na kolegijima vezanim uz teoriju i povijest dizajna, povijest umjetnosti, te u organizaciji i provedbi studentskih projekata. Na Studiju dizajna zaposlena u suradničkom zvanju asistent od 2016. g. do danas u Kabinetu za teoriju, metodologiju i povijest dizajna. Objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, te sudjeluje u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima. Od akademske godine 2018./2019. pohađa poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam.

Članstva u organizacijama:
2018. do danas: Design History Society, član

Popis radova:
- Poglavlja u knjigama -

 1. Kostešić, I., Vukić, J. & Vukić, F. (2019) A Comprehensive Approach to Urban Heritage Regeneration. U: Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B. & Mrđa, A. (ur.) Cultural Urban Heritage. Cham, Springer, str. 65-76 doi:10.1007/978-3-030-10612-6_6.

- znanstveni radovi u čaospisima -

 1. Kostešić, I. & Vukić, F. (2019) The visual interface of “comprehensive design”. InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação, 16 (2),  157-168.
 2. Kostešić, I. & Vukić, F. (2019) Success to Decay: Design and Economy from Self-Management to Free Enterprise Model. Design issues, 35 (2),  81-92 doi:10.1162/desi_a_00536.
 3. Kostešić, I. (2017) Sveobuhvatni dizajn: Podrijetlo i razvoj ideje. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 25 (1 (53)),  128-139.
 4. Jelinčić, D., Vukić, F. & Kostešić, I. (2017) The City is more than just a Destination: An Insight into City Branding Practices in Croatia. Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 55 (1),  117-134 doi:10.5673/sip.55.1.6.

- radovi u zbornicima skupova -

 1. Kostešić, I. (2018) From Ulm to Zagreb: Tracing the Influence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism. U: Moret, O. (ur.) Back to the Future - The Future in the Past, ICDHS 10th+1 Barcelona 2018, Conference Proceedings Book. Barcelona, Universitat de Barcelona, str. 264-268.
 2. Kostešić, I. & Vukić, F. (2016) Design and Visual Culture Education at Technical Universities. U:  AVPC 2016: Visual Pedagogies and Digital Cultures. Zagreb, Hrvatska, 18.-19.06.2016 doi:10.19279/TVZ.PD.2016-4-4-10.

- sažeci u zbornicima i časopisima -

 1. Kostešić, I. (2018) From Ulm to Zagreb: Tracing the Influence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism. U: Moret, O. (ur.) Back to the Future - The Future in the Past, ICDHS 10th+1 Barcelona 2018, Book of Abstracts. Barcelona, Universitat de Barcelona, str. 95-95.
 2. Kostešić, I. & Vukić, F. (2017) Papanek behind the Iron Curtain: Unmaking the Industrial Environment of Socialism. U: Fallan, K. (ur.) Making and Unmaking the Environment. Oslo, University of Oslo, str. 20-20.
 3. Kostešić, I. & Vukić, F. (2017) “Od grada do žlice” – model urbane regeneracije kao sveobuhvatni pristup oživljavanju povijesne gradske jezgre. U: Obad Šćitaroci, M. (ur.) Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa. Zagreb, Arhitektonski fakultet, str. 68-68.

- ostale vrste radova -

 1. Kostešić, I. (2019) Urbanističke vizije Zagreba 21. stoljeća – Novo doba ~Novi ljudi ~Nove ideje (sudjelovanje na panelu, 3. prosinca 2018.; Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb)
 2. Kostešić, I. (2018) Success to Decay: Design, Culture and Economy in Socialist Self-Management. Ringvorlesung: Design and Society in Southeast Europe, Centre for South-East European Studies, University of Graz, April 18th 2018. Pozvano predavanje.

Znanstveni i stručni projekti:

 1. Sveobuhvatni sustav ko-generiranja znanja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije (2018., zaklada ADRIS, suradnik)
 2. Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske (2018., mali sveučilišni projekt, suradnik)
 3. Uloga dizajnera - granice profesije i izazovi suvremenog društva (2017., mali sveučilišni projekt, suradnik)