Kostešić Iva

dr. sc., asistentica

Područje / smjer:
Humanističe znanosti / znanost o umjetnosti

Konzultacije uz prethodnu najavu mailom:
zimski semestar: srijedom 17:00 - 18:00 h, četvrtkom 11:00 - 12:00 h
ljetni semestar: srijedom 12:00 - 13:00 h, četvrtkom 13:00 - 14:00 h

Biografija:
Rođena u Zagrebu 1986. Pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je arheologiju i povijest umjetnosti.
Na Studiju dizajna zaposlena u suradničkom zvanju asistent od 2016. g. Objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, te sudjeluje u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima. 2024. g. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva u organizacijama:
2018. do danas: Design History Society, član

Popis radova:

Urednička knjiga
- Zbornik radova s konferencije
1. Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practices – Proceedings of the ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies / Vukić, Feđa ; Kostešić, Iva (ur.)
Zagreb: UPI-2M, 2021

Prilog u knjizi
- Izvorni znanstveni rad
1. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Sveobuhvatni dizajn predmetne i simbolične okoline. Prilog reinterpretaciji opusa Josipa Seissela kao interdisciplinarnog modela projektiranja // Sto godina časopisa Zenit 1921-1926-2021 / Jović, Bojan ; Subotić, Irina (ur.). Beograd: Galerija Rima ; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, 2021. str. 463-477.

2. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Neobičan slučaj doktora Papaneka: Teorija održivog dizajna i socijalistička ekonomija // Dizajn i kriza / Hošić, Irfan (ur.). Sarajevo: Buybook, 2020. str. 132-157

3. Kostešić, Iva ; Vukić, Jana ; Vukić, Fedja
A Comprehensive Approach to Urban Heritage Regeneration // Cultural Urban Heritage / Obad Šćitaroci, Mladen ; Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana ; Mrđa, Ana (ur.). Cham: Springer, 2019. str. 65-76 doi: 10.1007/978-3-030-10612-6_6

Prilog u časopisu
-Izvorni znanstveni rad
1. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
The visual interface of “comprehensive design” // InfoDesign, 16 (2019), 2; 157-168

2. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Success to Decay: Design and Economy from Self-Management to Free Enterprise Model // Design issues, 35 (2019), 2; 81-92. doi: 10.1162/desi_a_00536

-Pregledni rad (znanstveni)
1. Jelinčić, Daniela Angelina ; Vukić, Feđa ; Kostešić, Iva
The City is more than just a Destination: An Insight into City Branding Practices in Croatia // Sociologija i prostor, 55 (2017), 1; 117-134. doi: 10.5673/sip.55.1.6

2. Kostešić, Iva
Sveobuhvatni dizajn: Podrijetlo i razvoj ideje // Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 25 (2017), 1 (53); 128-139

Prilog sa skupa (u zborniku)
- Izvorni znanstveni rad
1. Vukić, Feđa ; Kostešić, Iva
Indeks devastacije: prijedlog za osvještavanje realnog stanja prostora u Hrvatskoj // Turistički timeout - trenutak za novi pogled na turizam i prostor: radovi sa znanstveno-stručnog e-kolokvija održanog 27. listopada 2020. / Bašić, Nikola ; Poljanec-Borić, Saša (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti, Znanstveno vijeće za turizam i prostor, 2022. str. 49-65 doi: 10.21857/90836cz8ny

2. Podnar, Ivana ; Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
The (De)Construction of Urban Identity – Counter- Image As Symbolic Capital // 1st Croatian Conference on Earthquake Engineering (1CroCEE). Zagreb: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 589-597 doi: 10.5592/co/1crocee.2021.28

3. Kostešić, Iva
From Ulm to Zagreb: Tracing the Influence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism // Back to the Future - The Future in the Past, ICDHS 10th+1 Barcelona 2018, Conference Proceedings Book / Moret, Oriol (ur.). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2018. str. 264-268

-Sažetak izlaganja sa skupa
1. Vukić, Feđa ; Kostešić, Iva
Mapiranje otočne industrijske baštine - Prilozi poznavanju modernizacije i otočnosti // Otočnost u suvremenom društvenom kontekstu – pogled u budućnost : knjiga sažetaka / Vukić, Jana (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora, 2023. str. 18-19 doi: 10.17234/9789533790510

2. Kostešić, Iva
Urban Transformations and Resilient Housing: the Case of Cvjetno Housing Estate in Zagreb, Croatia // Urban Regeneration and Sustainability (URS) - A Book of Abstracts submitted to the 3rd edition of the international conference on Urban Regeneration and Sustainability (URS) 12 – 14 Dec, 2022. Tirana: IEREK, Barleti University, 2022. str. 28-29

3. Kostešić, Iva
From Ulm to Zagreb: Tracing the Influence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism // Back to the Future - The Future in the Past, ICDHS 10th+1 Barcelona 2018, Book of Abstracts / Moret, Oriol (ur.). Barcelona: Universitat de Barcelona, 2018. str. 95-95

4. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
“Od grada do žlice” – model urbane regeneracije kao sveobuhvatni pristup oživljavanju povijesne gradske jezgre // Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa / Obad Šćitaroci, Mladen (ur.). Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. str. 68-68

5. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Vizualno shvaćanje grada - jedan kritički pristup modelu Kevina Lyncha. 2017

6. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Papanek behind the Iron Curtain: Unmaking the Industrial Environment of Socialism // Making and Unmaking the Environment / Fallan, Kjetil (ur.). Oslo: University of Oslo, 2017. str. 20-20

Prilog sa skupa (u časopisu)
-Izvorni znanstveni rad
1. Kostešić, Iva ; Vukić, Feđa
Design and Visual Culture Education at Technical Universities // Polytechnic and design. 2016. str. 443-450 doi: 10.19279/TVZ.PD.2016-4-4-10

Druge vrste radova
- Predavanje
1. Kostešić, Iva
Success to Decay: Design, Culture and Economy in Socialist Self-Management // Ringvorlesung: Design and Society in Southeast Europe, Centre for South-East European Studies, University of Graz, April 18th 2018. 2018.

Znanstveni i stručni projekti:

  1. Sveobuhvatni sustav ko-generiranja znanja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije (2018., zaklada ADRIS, suradnik)
  2. Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske (2018., mali sveučilišni projekt, suradnik)
  3. Uloga dizajnera - granice profesije i izazovi suvremenog društva (2017., mali sveučilišni projekt, suradnik)