Keller Goroslav

prof. dr. sc.

Područje / smjer:
Društvene znanosti

Biogragija:
Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija radi u Studentskom listu i na II. i III. Programu Radio Zagreba. Nakon studija zapošljava se (1967) u Centru za industrijsko oblikovanje (CIO), gdje radi 6 godina kao istraživač, voditelj projekata i urednik časopisa DIZAJN. Urednik je i časopisa INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (Beograd) i ČOVJEK I PROSTOR (Zagreb), te stalni suradnik 15 DANA, KREATIVNE KOMUNIKACIJE, ARHITEKTURA, ERGONOMIJA i drugih stručnih časopisa. Iz CIO odlazi u Zavod za istraživanje tržišta (ZIT), gdje 3 godine radi istraživanja za potrebe razvoja proizvoda.  1975 god. prelazi na Fakultet za vanjsku trgovinu (FVT) Sveučilišta u Zagrebu, koji se 1982. god  integrira sa Ekonomskim fakultetom. Te godine kao Fulbrightov stipendist boravi na Sveučilištu Missouri u Kansas City-ju (UMKC). Na Ekonomskom fakultetu u 4 mandata (8 godina) bio je prodekan, a 6 godina vodio je i poslijediplomski studij Master of Business Administration (MBA). 54 studenta prof.dr. Kellera dobitnici su Rektorove nagrade. U zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju izabran odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 08/07/2011 god. Od 2013. do 2018 predaje na Sveučilištu LIBERTAS. Osim na Ekonomskom fakultetu predavao je na Fakultetu političkih znanosti i Akademiji dramskih umjetnosti, na Sveučilištima u Rijeci i Osijeku, kao i na  Wirtschaftuniversitat, Beč, Kansas City Art Institute, Sveučilištu Missouri u Kansas City-ju i Columbia-i, Sveučilištu Kansas u Lawrence-u. Adjunct professor, School of Commerce, Charles Sturt University, NSW,  Aus.

Jedan je od osnivača Studija dizajna Sveučilišta u Zagrebu (1988), na kojem kontinuirano predaje (Marketing, Metodologija dizajna, Upravljanje dizajnom).

Ko-autor svjetskog studentskog natjecanja u gospodarskom oglašavanju Međunarodne oglašivačke udruge IAA INTER-AD. Član je European Institute for Design for Desabled (EIDD). Bio je član Radne grupe ICSID-a za dizajn u zemljama u razvoju (Developing Countries/Design Information Group – DC/DIG Working Group IV).

Počasni konzul Australije u Hrvatskoj (1992 – 2001), te generalni konzul RH u Sydney-ju, Australija (2003 – 2009).

Suradjivao sa više od 40 medjunarodnih i nacionalnih klijenata (CITIEBANK/DINERS Int, CANAC (Canada), TURMAC, BRITISH AMERICAN TOBACCO, MEBLO, GORENJE, ISKRA, CROATIA AIRLINES, JADROLINIJA, NASICECEMENT, INTERPUBLIC, INA, TDR i dr.).

Biografske reference Goroslava Kellera nalaze se u “Marquis Who is Who in the World”, IV i V izdanje (1978/1981), te u “Men and Women of distinction”, International Biographical Centre, Cambridge (1982).

Članstva u organizacijama:
ULUPUH (Udruženje likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Hrvatske), član izvršnog odbora 1977/1978; Predsjednik Sekcije za produkt dizajn i član Upravnog odbora (od 2.012 do danas);
HDD (Hrvatsko dizajnersko društvo) – član-emeritus i bivši predsjednik (1994/1997);
ESOMAR (Europsko društvo za istraživanje marketinga i javnog mjenja)
ICSID (Medjunarodni savjet društava za industrijski dizajn)
IAA (Medjunarodna oglašivačka udruga); Predsjednik Hrvatskog ogranka IAA (od 1995);

Nagrade:
Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića

Žiriranje na izložbama:

 1. Bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana, 1971
 2. Benale grafičkog dizajna, Brno, 1970.
 3. Hrvatski olimpijski odbor, znak, 1991.
 4. Jadrolinija, znak, 1991.
 5. Hrvatski telekom, iznak, 1991
 6. Hrvatske željeznice, znak, 1991.
 7. Hrvatska turistička zajednica, znak, 1992.
 8. Grad Zagreb, grb, 1994.
 9. Hrvatska gospodarska komora, znak CROATIA QUALITY, CR. CREATION, 1996
 10. 900 godina Zagreba, znak, 2010.

Autorske knjige:

 1. Dizajn/Design, Odjel publiciteta AM VJESNIK, 1975 god.
 2. Ergonomija za dizajnere, Ergonomija, Beograd, 1978 god.
 3. Promocija (sa J. Sudar), Informator, Zagreb, 1991, recenzenti F.Rocco i B.Petz
 4. Uvod u znanstveni i stručni rad, (sa M.Bilen), Ekonomski fakultet, Zagreb, 1994.

Znanstveni i stručni skupovi, predavanja, tribine:

 1. Economic Policy and Design, referat izložen na “Central European Design Conference, Beč, 1990.
 2. Regional Identities and World Market, referat izložen na “Central European Design Conference, Beč, 1990.
 3. Teaching Design to Marketing People, Treća međunarodna konferencija o obrazovanju dizajna u zemljama u razvoju, Pretorija, Južna Afrika, 24-27. ožujak 1997.
 4. Advertising in Transition on the Treshold of the Millenium, uvodni znanstveni referat na VIII Svjetskoj konferenciji o obrazovanju Svjetskog udruženja oglašivača IAA, (VIII IAA WORLD ADVERTISING EDUCATION CONFERENCE), Zagreb, 1. - 4. X 1998.
 5. Identity and Economic Security, Međunarodna konferencija THE CURRENT EUROPEAN UNION AGENDA, University of Missouri, Columbia, 8-9 ožujka, 1999.

Sudjelovanje na istraživačkim i stručnim projektima i radionicama:

 1. Promocija izvoznog turističkog proizvoda, Međunarodna konferencija “Turizam u međunarodnoj  razmjeni”, Zagreb, 5.-6. studeni 1987.
 2. Dizajn i katalog, referat na Međunarodnom Simpoziju “KATALOŠKA PRODAJA KOT VIDIK SODOBNEGA TRŽENJA”, ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 6. i 7. XI 1991.

Poglavlja u knjizi:

 1. Dizajn za stvarni svijet, prof. Victor Papanek, predgovor, Marko Marulić, Split, 1974,
 2. Nature Design (sa prof. Guiseppe Mazzarol-om), Interbooks, Padova, 1985.
 3. Dizajn i poduzetništvo, poglavlje u knjizi MANAGEMENT I PODUZETNIŠTVO (ur. I.Vajić, J.Barbić i D. Abramović; recenzenti: M.Habek i B.Jelčić), Mladost, Zagreb, 1994.
 4. Prijedlog projekta međunarodne promocije hrvatske, poglavlje u knjizi HRVATSKI NACIONALNI PROGRAM, prilozi za promišljanje identiteta, Matica Hrvatska, Zagreb, 1994.
 5. Rječnik marketinga (gl.urednik: prof.dr.F.Rocco; urednici: dr.S.Bratko, d.r G.Keller, dr. D.Madjerić,dr. J. Previšić, dr. J.Sudar), Masmedia, Zagreb, 1993.; urednik područja i autor 305 odrednica

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima:

 1. Antropologija marketinga (izvorni znanstveni članak), časopis TRŽIŠTE, br. 3/89 (urednik: F.Rocco)

Neobjavljena sudejlovanja na skupovima:
Kontinuirani medjunarodni angažman tijekom cijelog radnog vijeka odvijao se u intitucionalnim okvirima medjunarodnih udruženja ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) i IAA (International Advertising Association). Nacionalni predstavnik na Kongresima ICSID-a u Moskvi, 1975, Dublinu, 1977, Mexico-City-ju, 1979, Nagoya, 1989, Glasgow, 1993). Službeni delegat  na IX Generalnoj skupštini ICSID-a, Bruxelles, 1976 god, X Generalnoj skupštini ICSID, Dublin, 1977, i XI Generalnoj skupštini ICSID-a, Paris, 1980 god.
Više godina stalni aktivni član ekspertne grupe IV ICSID-a, kasnije DC/DIG (Developing countries/Design Information Group- Radna grupa za dizajn informacije medju zemljama u razvoju).
Aktivni učesnik i predstavnik na Konferenciji UNIDO/ICSID “Design for Development” Ahmedabad/Bombay, Indija, 1979 god. Izlaganje i priprema završnog dokumenta Konferencije.