Jurčević-Lulić Tanja

prof. dr. sc.

Područje / polje:
Tehničko područje / Strojarstvo

Biografija:
Završila je matematičko-informatičku gimnaziju 1986.; diplomirala je 1991. na studiju strojarstva, usmjerenju Strojarske konstrukcije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Tijekom studiranja nagrađena je Rektorovom nagradom i Medaljom FSB-a za izvrsnost u studiranju. Na istom fakultetu magistrirala je 1994. na poslijediplomskom studiju strojarstva, usmjerenju teorija konstrukcija – dinamika strojarskih konstrukcija te doktorirala 1999. godine. Od 1991. godine zaposlena je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje je održavala nastavu predmeta Mehanika I, II i III, Nauka o čvrstoći, Biomehanika, Ergonomija, Biomedicinski dizajn i Biomehatronika te Biomehanika na poslijediplomskom doktorskom studiju. Držala je nastavu na Tehničkom veleučilištu Zagreb, Visokoj školi za sigurnost te od 1993. godine na Studiju dizajna. Bila je prodekan za nastavu na FSB-u, voditelj Katedre za biomehaniku i ergonomiju te predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku. Objavila je više od 50 znanstvenih radova, bila je suradnik na deset projekata te voditelj dva znanstvena projekta financirana od MZO RH. Usavršavala se u nekoliko navrata u International Centre for Mechanical Sciences u Udinama, Italija te u okviru stipendije Österreichische Austauschdienst u Grazu, Austrija. Bavi se mehanikom krutih te deformabilnih tijela i njihovom primjenom na biološke probleme.

Nagrade:
Velika medalja – najviše priznanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje za doprinos unaprjeđenju rada, razvoju i promociji Fakulteta, 2012.

Članstva u organizacijama:

Hrvatsko društvo za mehaniku
Hrvatsko ergonomijsko društvo (predsjednica i potpredsjednica)
Tehnički odbori Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO Anesteziološka i respiracijska oprema, HZN/TO 159 Ergonomija

Autorstva knjiga:

 1. O. Muftić, F. Veljović, T. Jurčević Lulić, D. Milčić, "Osnove ergonomije",2001;
 2. F. Veljović, T. Jurčević Lulić, Š. Bogdan, "Biomehatronika", 2013,
 3. O. Muftić, T. Jurčević Lulić, "Strojarske konstrukcije", skripta, 2012.,
 4. D. Kozak, J. Barle, I. Boras, M. Franulović, T. Jurčević Lulić, I. Kladarić, D. Lelas,D. Markučić, G. Matičević, D. Pavletić, N. Vranešević Marinić, "ME4CATALOGUE - Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva", 2015.

Predavanja, tribine:

 1. Organizator, moderator i predavač na tribini "Presjecišta suvremene medicine i strojarstva", Medicinski fakultet, Zagreb, 2016., predavanje "Medicinske konstrukcije";
 2. Okrugli stol "Trendovi razvoja biomedicinskog inženjerstva", Zagreb, 2018., predavanje "Biomehanika - stanje i trendovi razvoja";
 3. Tribina "Kliničko inženjerstvo za zdravlje i zdravstvo", Zagreb, 2018., predavanje "Biomehanika u kliničkoj primjeni".

Sudjelovanje na projektima:

 1. projekt MZO „Kinetička osjetljivost složenih mehanizama“, 1998-2001, voditelj projekta
 2. projekt MZO „Virtualna 3D primijenjena antropologija“, 2010.-2014., voditelj projekta
 3. projekt MZT „Ergonomska antropodinamička analiza fizičkog rada“, 1991.-1996., suradnik
 4. projekt MZT „Dinamička analiza, sinteza i kontrola složenih gibanja biomehaničkih i tehničkih sustava“, 1996.-2002., suradnik
 5. projekt MZOS „Ergonomijske podloge za norme u zrakoplovstvu“, 2002.-2006., suradnik
 6. projekt MZOS „Numeričko modeliranje neizotropnih kontinuuma“, 2008.-2012., suradnik
 7. projekt primjene informacijske tehnologije „NINOT – hrvatski virtualni karakter“, 2002.-2006., suradnik
 8. tehnologijski projekt „Mehatroničke naprave za vježbanje“, 2003, suradnik
 9. projekt Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu „Sveučilišni preddiplomski studij inženjerstva na engleskom jeziku“, 2011.-2013., suradnik
 10. projekt u okviru IPA IV programme „ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue)“, 2013.-2015., QA koordinator
 11. HRZZ projekt „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini", 2018-2022, suradnik
 12. Projekt „Primjena HKO-a u području biomedicinskog inženjerstva“, 2019-2021, suradnik