Izložba plakata za 11. KRADU-a (Kazališne revije Akademije dramske umjetnosti)

Studenti dizajna 3. godine preddiplomskog studija smjera Vizualne komunikacije, sudjelovali su u radionicama dizajna vizualnog identiteta 11. Kazališne revije Akademije dramske umjetnosti.

Za ovogodišnju realizaciju odabran je vizualni identitet kojeg su kreirale studentice Helena Benc, Matija Jandrić, Hana Stojaković i Tea Taneski.

Studenti 1. godine diplomskog studija smjera Vizualne komunikacije sudjelovali su u radionicama dizajna plakata za predstave koje se izvode na 11. KRADU.

Autori dizajna plakata predstava za 11. KRADU: (1. god. diplomskog studija)
Roko Jurjević, Ivan Klanac - Glumačke etide
Begčević Ena, Kovačević Petra, Marčec Luka - Ne može se prevesti na hrvatski
Ivana Bačanek - Bolero
Hrvoje Radman Livaja, Jan Tomić - Samostan
Ljubica Golubić, Stella Grabarić, Marijana Šimag - Tiha noć
Ana Pavičić - Because I Love
Mikela Cvitanović - Leda

Mentori i koordinatori studenata / voditelji radionica:
asist. Marija Juza, pred. Dina Milovičić, doc. Tomislav Vlainić
Kako službenog otvorenja izložbe nije bilo studenti Studija dizajna samostalno su zajedno s mentorima otvorili izložbu.