Izložba filmskih plakata studenata Studija dizajna

U srijedu, u 19 sati, u ADU Galeriji f8h otvara se izložba filmskih plakata, koje su, uz alumni mentore, radili studenti 1. godine diplomskog studija, Studij dizajna, 2018./19. Izložba je otvorena do 14. travnja, svaki dan (i vikendom) od 12 do 19 sati.

Višegodišnja suradnja Studija dizajna i Akademije dramske umjetnosti nastavila se je i u ovogodišnjem izdanju 13. FRKA-e, Filmske revije kazališne akademije.

Revija se odvija bijenalno s naglaskom na studentske filmove koji su nastali u produkciji ADU, a organiziraju je studenti 2. godine Odsjeka produkcije u suradnji sa studentima Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu koji su radili dizajn vizualnih komunikacija.

Osim same revije, u sklopu popratnog programa FRKA-e organizirana je i radionica dizajna plakata za pobjedničke filmove zadnjeg izdanja FRKA-e iz 2017. sa studentima 1. godine diplomskog Studija dizajna. Nastavnici Studija dizajna i organizatori, doc. Tomislav Vlainić, pred. Romana Kajp i asist. Marija Juza, pozvali su bivše studente, danas profesionalne i megauspješne dizajnere - Negru Nigoević, NJI3 (Dina Milovčić, Tessa Bachrach Krištofić i Franka Tretinjak) te Zorana Đukića (ĐKĆ) - da mentoriraju tri grupe studenata u dizajnu pojedinačnih filmskih plakata. Radionice su se odvijale u kratkom periodu od 19.3.-2.4. gdje su Nigoević, NJI3 te Đukić intenzivno dolazili na Studij dizajna i mentorirali studentske radove.
Finalna prezentacija svih rješenja održana je 2.4. na Studiju dizajna. Studenti su predstavili svoje koncepte i finalna rješenja te evaluirali svoje mentore i ovakav tip suradnje kao vrlo pozitivan i važan za njihov osobni razvoj.

Ova praksa približava studente realnom kontekstu a i vraća Alumnije na mjesto edukacije u kojem se kroz razmjenu iskustava i praksi dinamizira i oplemenjuje studentska dizajnerska svakodnevnica.

Izložba svih nastalih plakata studenata dizajna može se pogledati u Adu Galeriji f8, kao i nagrađeni kratkometražni igrani i dokumentarni studentski filmovi s prošlog izdanja FRKA-e, nastali u produkciji ADU.

Voditelji projekta, Studij dizajna: asist. Marija Juza, pred. Romana Kajp, doc. Tomislav Vlainić.
Mentor: Zoran Dukic

Svaki dan poslije osam / Lucija Gudek
Kika / Ana Mojaš
Odgoj mladeži / Ante Begić

Mentorica: Negra Nigoevic

Nije odgoj / Nikola Heged
Lula & Bručke / Matija Jandrić
Jeleni, tablete, starlete / Matko Mijić

Mentorice: NJI3 (Dina Milovčić, Franka Tretinjak, Tessa Bachrach Kristofic)

Vuk i maca / Martina Petric
Glava u balunu / Neva Zidić
After party / Iva Rušin
Pijuni / Klara Zaher
Bogomoljka / Zoe Šarlija