Ivana Fabrio članica radne skupina za izradu Prijedloga kurikuluma međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj

Ivana Fabrio u radnoj skupini za osobni i socijalni razvoj

Ivana Fabrio postala je članicom Radne skupina za izradu Prijedloga kurikuluma međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj.

U okviru cjelovite kurikularne reforme od školske godine 2019./2020. novi kurikulumi primjenjivat će se u svim školama u Republici Hrvatskoj.

Kako bi se na vrijeme osigurali preduvjeti za uvođenje novih kurikuluma, ministrica će, u skladu sa zakonskim ovlastima, donijeti nove predmetne kurikulume i kurikulume međupredmetnih tema do sredine siječnja 2019. godine. Sukladno zakonskoj proceduri prijedlozi odluka o donošenju kurikuluma stavit će se u javno savjetovanje u trajanju od 30 dana sredinom studenoga 2018.