Karla Braovac

Interpretacija glazbenog sadržaja, Pursuit Of Happiness – Kid Cudi

2021./2022. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Juza Marija

Pursuit Of Happiness pjesma je američkog izvođača Kid Cudija. Vizual se sastoji od snimke depresivnog mozga, markerom su označenim dijelovi mozga koji bi trebali biti aktivni, ali nisu. Naglašena je glavna ideja pjesme: pogrešno traženje sreće u alkoholu i drogi koje samo rezultira depresijom, koju onda opet “liječimo” upravo tim istim stvarima koje je uzrokuju i pogoršavaju.