International Finsa Award for Architects & Designers 2019 - poziv

Finsa natječaj za dizajn

International Finsa Award for Architects & Designers 2019 potiče studente na istraživanje i redizajn drva i drugih ekoloških materijala koji se mogu reciklirati. Nagrada se dodjeljuje za rad nastavnika i studenata ili nedavno diplomiranih studenata. Registracija je otvorena do 28. veljače, a prijave radova do 30. travnja.

Cilj projekta je refleksija lokalnog konteksta, suradnja sa zajednicom te stvaranje platforme za podršku raznolikim glasovima, narativima i publici. Ovogodišnje izdanje vezano je uz Woodside Pavillion, privremenu strukturu koja udomljuje praktične aktivnosti lokalne zajednice. Oblikovana je kao pop-up prostor koji omogućuje suradnju između različitih socijalnih skupina i umjetnika.

Ciljevi projekta:
- projekt treba odražavati povijesni i geografski kontekst paviljona, uzimajući u obzir bogatu povijest Woodsidea, te mogućnost fleksibilnog ili modularnog dizajna koji se lako može demontirati i prenijeti na drugu lokaciju
- građevni materijal osigurava Finsa, uz ograničeni dodatni budžet za materijal koji ne proizvodi Finsa.

Uvjeti:
- studenti ili diplomrani studenti koji su diplomirali prije ne više od 5 godina, iz područja arhitekture i dizajna
- prijava uključuje tim od 2 člana ili individualni rad.

Kriteriji:
- sav dizajn ostaje intelektualno vlasništvo autora, no pobjednički rad ostaje vlasništvo Finsae.
- portfolio se vrednuje na temelju originalnosti, kreativnosti i važnosti
- ukupni troškovi konstrukcije i materijala ne smiju premašiti £15,000
- dizajn mora biti učinkovit i koristiti održive ekološke materijale.

Pobjednički rad bit će izgrađen na prostoru Woodsidea, a dizajneri će nadgledati izgradnju.

Više