Sven Fajdetić

Informacijski sustav / Vizualni identitet i signalistika, Tehnički Muzej Nikole Tesle

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 3
Mentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Služeći se tehničkim nacrtima, koji se ključni za većinu izloženih predmeta u muzeju, za glavnu inspiraciju došao sam do rješenja. Ideja vodilja je bila postići vizual koji daje dojam konstrukcije i slaganja.

Logotip je napravljen od slova koja se sastoje od dugih ravnih oblika, te malih kružnih. Ta dvojnost oblika i njihovo pravilno slaganje u mrežu asocira na razne tehnike izgradnje koje su sve valjane kao interpretacija. Primjerice drvene letvice i čavli, ili metalne šipke i vitci s maticama. Signalizacija je bazirana na načinu organiziranja sekundarnih informacija na nacrtima. Oni su sastavljeni u tablice, pa signalizacija prati isti sistem sa već korištenim elementima kako bi svi bili povezani.