Luka Nera Sibila

Informacijski sustav / Vizualni identitet i signalistika, Nama robna kuća

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 3
Mentor: 
Kajp Romana

Proces projektiranja vizualnog identiteta krenuo je s redizajnom logotipa gdje novi logotip posjeduje elemente starog, pozivajući se na tradiciju Name.  Dodana su nova slova koja su crtana  s ciljem da prikažu raznolikost koju robna kuća nudi. Logotip je projektiran prema kvadratnoj mreži kako bi omogućio kasniju modularnu i fleksibilnu aplikaciju na druge sadržaje. Sekundarne boje namijenjene su za digitalni sadržaj gdje je namjera bila živahnim vizualnim tretmanom odgovarati mladima, dok je izgled plakata bio zamišljen da ostane pri dominaciji plave uz tek pojavljujuće razigrane elemente logotipa kako bi vizualno odgovarao i najzastupljenijoj skupini korisnika tj. starijima.

Vizualna nedosljednost i zasićenost, ne praćenje ergonomskih standarda te manjkavost pojavnosti Naminog identiteta u signalizaciji bili su neki od glavnih problema. Novo rješenje zamišljeno je kao sustav koji se bazira na punoj i praznoj plohi gdje se isti princip usmjeravanja proteže i na sporedni sadržaj označen u narančastoj boji.