Lucija Tadić

Infografika psovki

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Psovke su dio naše svakodnevice te njihovom čestom upotrebom ih jedva primjećujemo. Ova infografika pratila je količinu psovki koje su izrečene od strane obitelji, prijatelja i prolaznika u specifičnim navedenim situacijama. Plakati su oblikovani pomoću naljepnica koje možemo vidjeti na ulici, toaletima, klubovima te se na njima ne primjenjuje cenzura. Broj naljepnica na plakatu dočarava količinu izrečenih psovki u određenoj situaciji te se samim oblikovanjem psovke kategoriziraju čime ih lakše pratimo i uočavamo na plakatima.