Ana Sunara

Imaginarna forma

2022./2023. / Preddiplomski: IV semestar / Crtanje 4
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris

Imaginacija trodimenzionalne forme prema zadanom pojmu - nesebičnost

Studenti prolaze kroz kreativni i konitivni proces oblikovanja trodimenzionalne forme istražujući značenje pojma putem iskustvenog doživljaja. Zadatak se sastoji od više faza - istraživanja, skiciranja, izrade završnog crteža te prezentacijskog plakata kojim se objedinjuje cjelokupan proces od prvih bilježaka i moodboarda, preko razvoja ideje, pa do vizualizacije finalnog modela forme (crtežom, 3D programom ili skulptorskim modeliranjem).