Karla Jaranović

Identity plates

2022./2023. / Preddiplomski: I semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 1
Mentor: 
Bačun Nina

Odabrani predmeti, tanjuri, novi život dobili su u istoj funkciji. Česta pojava pri kuhanju upravo je razbijanje posuđa. Bili to obični tanjuri ili neki nama sentimentalno važni, zaslužuju novi život. S ciljem ponovnog korištenja iz razbijenih komada različitih tanjura dobiven je novi set. Dodanu vrijednost predmetu daju uspomene te obiteljske priče koje su uz ove tanjure povezane i sada spojene u novu, hibridnu cjelinu. Vidljivi spojevi komuniciraju integraciju te prihvaćanje nesavršenosti.