Ema Tomašek

Hommage kvadratu i krugu

2021./2022. / Preddiplomski: III semestar / Crtanje 3
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris

Studija teorije boja

Ovim zadatkom studenti procesom analize kolorističke teme i likovnih tehnika stvaraju slobodnu kompoziciju geometrijskih likova.