Haramina Tatjana

prof. dr. sc.

Područje / polje:
Tehničke znanosti / Strojarstvo

Biografija:
Tatjana Haramina diplomirala je 1999. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na području prerade polimera. Od 2000. godine radi u tvrtki Siemens A.G. na radnom mjestu projektanta IT sustava. U 2002. provodi ljetni semestar na Institutu za materijale Sveučilišta u Kasselu, Njemačka gdje se bavi preradom polimernih mješavina. U studenom 2002. dobiva trogodišnju njemačku stipendiju DFG-a te upisuje poslijediplomski studij na Institutu za fiziku materijala Sveučilišta u Göttingenu. Po isteku stipendije do rujna 2006. zaposlena je kao znanstvena suradnica na Institutu. Disertaciju pod nazivom „Mechanical spectroscopy of polymers with reduced dimensions and increasing cross-linking degree” obranila je u lipnju 2006. pod mentorstvom prof. R. Kirchheima. Provela je projektni tjedan na Institutu za fizikalnu kemiju Sveučilišta u Göttingenu gdje se bavila polimerizacijom polistirena. Od studenog 2006. do rujna 2007. radi u poduzeću Marus ATM d.o.o. kao voditeljica umjernog laboratorija akreditiranog za mjerila tlaka i temperature.

Od rujna 2007. zaposlena je na Zavodu za materijale FSB-a kao viša asistentica. Od prosinca 2009. radi kao docentica, a od rujna 2015. u kao izvanredna profesorica. U travnju 2021. dobiva radno mjesto redovite profesorice na FSB-u. Od 2008. voditeljica je Laboratorija za polimere i kompozite. 

U okviru doktorskog studija sudjelovala je u realizaciji 2 znanstvena projekata financiranih od DFG-a, Njemačka. Od 2010.-2014. sudjeluje na europskom projektu iz programa FP7/FET. Sudjelovala je na jednom projektu MZOS-a i jednom HRZZ-a. Trenutno sudjeluje na projektu HRZZ-a, IRI europskom projektu te na Interreg projektu. Kao mlada znanstvenica bila je voditeljica projekta Uspostavne potpore „Dinamičko-mehanička analiza polimera i kompozita“ HRZZ-a od 2010. – 2013.

Tijekom doktorskog studija u Njemačkoj na Institutu za fiziku materijala održavala je praktikum iz Fizike materijala i Fizike čvrstog stanja. Na FSB-u izvodi nastavu iz kolegija: Materijali II, Polimeri i kompoziti, Polimerni materijali (hrv. i eng.), Termodinamika materijala, a na poslijediplomskom Polimerni materijali i Kompozitni materijali. Na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta predaje kolegij Konstrukcije polimera iz plastike. Osmislila je i unaprijedila vježbe iz najmanje 6 kolegija, a osmislila je i uvela kolegij na engleskom jeziku Polymeric materials, koji se održava od 2010. Od 2017. osmislila je i održava nastavu iz kolegija Polymer matrix composites za studente iz Lyona, Francuska.
Kao mentorica vodila je tridesetak diplomskih i završnih radova, a trenutno vodi jednog doktoranda.
Tečno govori i piše engleski i njemački jezik.

Aktivnosti u okviru struke:
Glavno područje njezina interesa su polimerni materijali i polimerni kompoziti. Sudjelovala je o organizaciji Bunsen kolokvija u Goettiingenu 20XX godine. Godine 2011. osnovala je i organizira anualnu međunarodnu radionicu Polimeri iz perspektive kemičara i strojara s ciljem povezivanja studenata, nastavnika i industrije iz srodnih područja. Objavljuje znanstvene radove i sudjeluje na nizu međunarodnih konferencija. Od 2008. do 2013. bila je članica uredništva časopisa za plastiku i gumu Polimeri, Društva za plastiku i gumu.