Valentina Fuzul

Godišnje izvješće - Hrvatski spelološki savez

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 4
Mentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanje (okriće) špilja, jama i drugih podzemnih krških fenomena. Hrvatski speleološki savez (HSS)  osnovan je u Zagrebu 1954.godine te za cilj ima promicanje i unapređenje kulture, zaštite prirode i okoliša te očuvanje speleoloških objekata. Cijelo izvješće prožeto je crno bijelim kontrastom koji simbolizira igru svjetla i sjene prilikom ulaska u špilje. Minimalnim pomacima paginacije i osvjetljenjima fusnota postignuta je dinamika prilikom čitanja izvješća. Dubina, dojam spuštanja i provlačenja kroz skučene podzemne prostore postignut je uskim marginama gdje dominira tekst. Crno-bijela gradacija očituje se i u statističkom dijelu izvješća gdje su tablice i grafovi oblikovani sukladno s konceptom rada. Odabrana tipografija jasno dijeli bitne informacije i naslove od tekućeg teksta te pritom ostaje čitljiva.