Godišnjak Studija dizajna za 2016. / 2017. godinu na web stranici studija

Studij dizajna - godišnjak 2016/2017.

Studij dizajna unazad nekoliko godina objavljuje Godišnjak Studija dizajna koji je posvećen aktualnostima vezanima za rad Studija, projektima i događanjima koji su se odvijali na Studiju ili u kojima je Studij bio sudionik u prethodnoj akademskoj godini. 

Dominantni i najvažniji dio sadržaja Godišnjaka posvećen je najboljim studentskim radovima sa svih semestara nastalih na netom završenoj akademskoj godini.
Kako je do sada studentima, nastavnicima, užoj i široj javnosti bila dostupna samo tiskana verzija Godišnjaka, odlučili smo napraviti korak ka još boljoj komunikaciji rezultata rada Studija dizajna sa sredinom u kojoj djeluje i objaviti sadržaj Godišnjaka na web stranici Studija dizajna.

Godišnjak možete preuzeti ovdje.