Godec Damir

prof. dr. sc.
Područje / polje:
Tehničko područje / Strojarstvo
 
Biografija:
Završio je Centar za obrazovanje Rade Končar 1989. godine, diplomirao 1995. na studiju strojarstva, smjer Proizvodno strojarstvo, pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Tijekom studiranja nagrađen je s dvije Rektorove nagrade (1993/94 i 1994/95) te Medaljom FSB-a za izvrsnost tijekom studiranja. Pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje magistrirao je 2000. godine te je dobitnik nagrade Društva za plastiku i gumu za magistarski rad s područja polimerstva. Doktorirao je pri istom fakultetu 2005. godine. Godine 2005. izabran je u suradničko zvanje – viši asistent. U znanstveno zvanje - znanstveni suradnik izabran je 2006. godine, viši znanstveni suradnik 2010. godine, i znanstveni savjetnik 2012. godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo. U znanstveno nastavno zvanje – docent izabran je 2009. godine, izvanredni profesor 2015. godine, a redoviti profesor 2020. godine. Od 2014. godine voditelj je Centra za aditivne tehnologije pri Katedri za preradu polimera i drva, od 2018-2020. godine voditelj je Katedre za preradu polimera i drva pri FSB, a od 2020. godine predstojnik je Zavoda za tehnologije pri FSB.
 
Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na Fakultetu strojarstva i brodogradnje iz kolegija Katedre za preradu polimera i drva na preddiplomskom (9 kolegija), diplomskom (5 kolegija) i poslijediplomskom (3 kolegija) studiju. U okviru dodiplomskog studija nositelj/sunositelj je na kolegijima: Osnove tehnologije II, Projektiranje alata i naprava, Alati i naprave, Strojevi za obradu polimera, Alati i kalupi za polimere PI, Design of Tools and Devices, Ljevarstvo i prerada polimera, Proizvodni postupci, Metodički razvoj polimernih proizvoda. Na diplomskom studiji nositelj/sunositelj je kolegija: Projektiranje kalupa za preradu polimera, Napredni proizvodni postupci, Alati i kalupi za polimere, Suvremena aditivna proizvodnja i Modern Additive Manufacturing. U okviru poslijediplomskog studija nositelj/sunositelj je na kolegijima: Mikro i nanotehnika, Napredni postupci prerade polimera, Suvremena aditivna proizvodnja tvorevina. 
 
Od listopada 2016. do ožujka 2017. boravio je na stručnom usavršavanju na Montanuniversität Leoben (MUL), gdje je sudjelovao u uvođenju novog kolegija Additive Manufacturing with Polymers. Od 2018. godine gostujući je predavač na MUL iz tog kolegija.
 
Bio je mentor pri izradi završnih (19) i diplomskih (32) radova te je bio mentor pri izradi jednog doktorskog rada pri MUL.
 
Do sada je kao autor ili koautor objavio 74 znanstvena i stručna rada (A, B i C kategorije), od čega 15 radova u časopisima indeksiranim u Web of Science Core Collection. Stručni rad usmjerava na suradnju s privredom i to u razvoju polimernih tvorevina i razvoju alata za izradu polimernih proizvoda, ekspertize s područja polimerstva i na aditivnu proizvodnju. U razdoblju 2002. do 2013. godina bio je član uredništva znanstvenog časopisa Polimeri. Od 2007. godine urednik je stručnog časopisa InovacijeRazvojTehnologije – IRT3000. Bio je koautor ili autor suradnik na tri knjige u nakladi Društva za plastiku i gumu, Zagreb: Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala (2004), Proizvodnja polimernih tvorevina (2006) i Polimeri i polimerne tvorevine (2008). Koautor je sveučilišnog udžbenika Sveučilišta u Zagrebu: Aditivna proizvodnja (2015).
 
Sudjelovanje na projektima:
1996. do 1997. Znanstveno - istraživački projekt "Optimiranje integrirane proizvodnje tvorevina" (2-08-182), suradnik
1997. do 2001. Znanstveno - istraživački projekt "Optimiranje fraktalne proizvodnje polimernih tvorevina" (120-036), suradnik
1998. do 1999. Bilateralni hrvatsko - slovenski projekt "Reinženjering konstruiranja kalupa za potrebe malih i srednje velikih poduzeća", suradnik
2001. do 2006. Znanstveno - istraživački projekt "Unaprijeđeni postupci proizvodnje polimernih tvorevina" (0120035), suradnik
2002. do 2003. Tehnologijski projekt "Prototipovi ambalaže za medicinski otpad" (TP-3843211-1), suradnik
2002. do 2003. Tehnologijski projekt "Izradba kompozitnog poklopca motora građevinskog stroja" (TP-02/0120-12), suradnik
2002. do 2005. Međunarodni projekt "E!2819 - Factory Ecoplast", koordinator projekta tvrtka ISOKON, Slovenske Konjice, suradnik
2007. – 2014. Znanstveno - istraživački projekt "Povišenje učinkovitosti razvoja i preradbe polimernih proizvoda" (120-1521473-1808), suradnik
2010. – 2013. Međunarodni FP7 projekt: Knowledge Based Process planning and Design for Additive Layer Manufacturing – KARMA, FP7-SME-2008-2, GA 243631, suradnik
2011. – 2014. Međunarodni projekt "Marine debris removal and preventing further litter entry – Marine Clean" - CIP-EIP-Eco-Innovation-2010, Grant Agreement ECO/10/277396/SI2.601543, suradnik
2013. – 2015. Međunarodni projekt "Additive Technologies for the SME's", IPA III C (IPA2007/HR/16IPO/001-040509), suradnik
2013. – 2015. Međunarodni projekt "Bistec", IPA III C (IPA2007/HR/16IPO/001-040515) suradnik, koordinator za Fakultet strojarstva i brodogradnje
2013. – 2015. Međunarodni projekt "Ortoflex", IPA III C (IPA2007/HR/16IPO/001-040505), suradnik
2015. – 2016. Projekt Modernizacija školskog kurikuluma srednjih strukovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Aditivne tehnologije, Europski socijalni fond – Razvoj ljudskih potencijala, Ugovor o bespovratnim sredstvima HR 3.1.14.-0060, suradnik
2015. – 2016. Projekt Primjena 3D tehnologija u srednjim strukovnim školama, Ugovor s MZOS, klasa 007-02/15-04/00025, voditelj projekta
2018. – H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning: Increasing Excellence on Advanced Additive - INEX-ADAM (GA 810708), koordinator-voditelj projekta
2018. – HrZZ istraživački projekt IP-2014-09-7382: Experimental Platform for Simulation of Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms, suradnik