Fotografska knjiga kao umjetnički objekt - predavanja i izložba

Fotografska knjiga kao umjetnički objekt - predavanja i izložba

U petak, 10. ožujka, od 18 do 21 sat, u ADU dvorani 016, održat će se predavanja austrijskih fotografa Klausa Pichlera i Petera Schreinera, te fotografskog kolektiva Fotohof iz Salzburga. Dan kasnije, u 19 sati u ADU galeriji f8, otvorit će se izložba 'Fotografska knjiga kao umjetnički objekt', na kojoj će biti predstavljeno 10 unikatnih knjiga nastalih na radionici koju su vodili Maša Poljanec i Nina Bačun, asistentice na Studiju dizajna te članica kolektiva Oaza, te fotograf Bojan Mrđenović s Odsjeka snimanja ADU, i austrijski fotograf Klaus Pichler. Izložba je nastala u sklopu umjetničko istraživačkog projekta 'Fotografska knjiga kao umjetnički objekt', pod vodstvom doc.art. Bojana Mrđenovića.

Predavanja:

Klaus Pichler – Od fotografskog projekta do fotografske knjige
Predavanje austrijskog fotografa Klausa Pichlera fokusirat će se na njegove fotografske projekte koji su objavljeni u obliku knjiga, demonstrirajući različite narativne i vizualne strategije. Na vlastitim primjerima će objasniti kako se teme i motivi fotografskih serija mogu koristiti kao podloga za vizualno oblikovanje knjiga.
Klaus Pichler živi i radi u Beču, Austrija. Studirao je pejzažnu arhitekturu na Sveučilištu prirodnih znanosti u Beču, a od 2005. radi kao freelance fotograf, s fokusom na umjetničke projekte i primijenjene radove. Njegov rad često spaja ironiju s kritičkom perspektivom, baveći se temama poput ekoloških i kulturnih pitanja, konzumerizma i utjecaja ljudskog ponašanja na okoliš. Objavio je nekoliko knjiga fotografija, a svoje serije izlagao je na međunarodnim izložbama i festivalima.

Birgit Sattlecker - Kretanje kroz stranice, kratka povijest razvoja FOTOHOF edition, od kataloga izložbi do knjiga umjetnika
1981. godine u Salzbrugu se skupina fotografa i entuzijasta okupila se i zajedničkim radom stvorila FOTOHOF, prostor za predstavljanje i raspravu o umjetničkoj fotografiji. Kolektivna struktura organizacije zadržala se do danas, kada preko 20 članova FOTOHOF-a djeluje na području domaće i međunarodne umjetničke fotografije. Uz izložbeni program u galeriji, knjižnici, arhivu i radioničke programe, glavna djelatnost FOTOHOF-a je izdavaštvo. Kroz više od 20 godina FOTOHOF edition se specijalizirao za objavljivanje monografija europskih fotografa, a do danas su izdali i međunarodno distribuirali oko 350 naslova.
Birgit Sattlecker (*1965.) Od 1999. godine je članica FOTOHOF kolektiva i članica organizacijskog odbora. Djeluje u kustoskim i organizacijskim aktivnostima galerijskog programa, izdavačkoj djelatnosti i aktivnostima sudjelovanja na međunarodnim sajmovima knjiga. Kustosica je izlagačkog programa „gost izdavač“ u FOTOHOF knjižnici. Živi i radi u Salzburgu.

Peter Schreiner - Izrada knjige s Fotohofom
Kakav je proces nastanka knjige u FOTOHOF-u? Koje kriterije treba zadovoljiti iz perspektive umjetnika, a koji su parametri važni za izdavača? Fotograf Peter Schreiner dat će uvid u razne perspektive razvoja i realizacije knjiga nastalih u FOTOHOF-u, od razvoja projekta, financiranja, produkcije do distribucije umjetničkih monografija.
Peter Schreiner (*1980.) studirao je povijest na Sveučilištu u Beču i fotografiju na Muthesius Academy of Fine Arts Kiel. Od 2018. član je FOTOHOF kolektiva, od 2019. viši je predavač u području fotografije i novih medija na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu. Djeluje kao umjetnik, izdavač, kustos i profesor između Beča i Salzburga.