Dizajner/Ilustrator – poziv na izložbu u Galeriji Studija dizajna

U utorak, 22. studenog, u Galeriji Studija dizajna, otvara se izložba 'Dizajner/Ilustrator' povodom desetak godina ilustracije na Studiju dizajna. Posebno bi nam bilo drago da nam se na otvorenju pridruže i bivši studenti kolegija "Ilustracija".

Izložbom se, kroz tri tematske cjeline, želi ukazati na važnost ilustracije kao likovnog i komunikacijskog medija te prezentirati kreativne procese, edukacijsku metodologiju i praktičnu primjenu znanja i vještina s kolegija "Ilustracija" u kontekstu dizajna vizualnih komunikacija.

Prezentirani studentski radovi rezultati su edukacijskog procesa na kolegiju "Ilustracija 2" i na radionicama "Ajd' nacrtaj neš" koje se kontinuirano održavaju od 2012. godine te radovi nastali suradnjom kolegija "Ilustracija" s projektantskim kolegijima smjera "Vizualne komunikacije".