Diplomski rad Ane Koruge predstavljen na Milan Design Week-u

Diplomski rad Ane Koruge predstavljen na Milan Design Week-u

Diplomski rad Ane Koruge, bivše studentice Studija dizajna, sudjeluje na ovogodišnjem Milan Design Week-u, na Take care izložbi u sklopu Isola Design District. Rad pod nazivom 'Objekti za (pre)okret' nastao je na akademskoj godini 21/22, pod mentorstvom Ivane Fabrio i Nine Bačun.

Objekti za p(re)okret propituju postojeću interakciju čovjeka sa svakodnevnim predmetima i okolinom u kojoj živi. U fokusu projekta je serija od osam predmeta namijenjenih za aktivno, tjelesno svjesnije i ekspresivno obitavanje u prostoru doma. Predmeti redefiniraju klasično poimanje namještaja, a njihovo oblikovanje nastaje kroz prizmu plesa, tijela i pokreta. Prilikom oblikovanja fokus je premješten s dizajniranja namještaja na dizajniranje radnji i akcija, a objekti koreografiraju tijelo koje s njima ulazi u interakciju. Ideja balansiranja proteže se kroz elemente. Dno je osmišljeno da se giba što omogućava širok raspon postura i senzacija tijekom uporabe. Čovjek korištenjem zauzima nekonvencionalne poze koje ga spašavaju od tromosti i u njegovu svakodnevnu rutinu uvode dinamiku kretnji.