Dan Studija dizajna - 14.04.2022.

Dan Studija dizajna - 14.04.2022.

U četvrtak, 14. travnja, obilježava se Dan Studija dizajna. Program događanja uključuje predavanja Feđe Vukića i Birgit Mager, panele na temu sinergije i dizajna usluga i tranzicija, te izložbu radionice Čekić i dlijeto. Sva predavanja i paneli se održavaju hibridno (uživo u Frankopanskoj 12 - velika predavaonica) i online google meet: https://meet.google.com/gpm-ript-jfg

Raspored:
PANEL 1: 10.00-12.00h
PREDAVANJE 1: Feđa Vukić 12.00-12.45h

----

PREDAVANJE 2: Birgit Mager 15.00-15.45h
PANEL 2: 16.00-18.00h

----

IZLOŽBA RADIONICE ČEKIĆ I DLIJETO: 19.00h

PANEL 1: SINERGIJA - 10.00-12.00h

Panel 1 SINERGIJA: suradnja Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu i Studija dizajna - Industrijski dizajn i Vizualne komunikacije na  idejnom rješenju javnog prostora unutar skupa blokova Donjeg grada.

Dvostruki je zadatak postavljen pred skupinu studenata na tri vježbovna kolegija unutar dva preddiplomska studijska programa Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – izrada Idejnog cjelovitog rješenja javnog prostora blokova Donjeg grada u Zagrebu i razvijanje interdisciplinarne suradnje studenata Studija Arhitekture i urbanizma, Studija dizajna smjer Industrijski dizajn i smjer Dizajn vizualnih komunikacija. Prostor zadatka obuhvatio je javni prostor Donjeg grada, čije je korištenje narušeno pandemijom COVID-19 od ožujka 2020. te posljedicama potresa iz ožujka i prosinca 2020. godine, koje su naglasile postojeće probleme zanemarivanja zagrebačkoga Donjeg grada i njegova javnog prostora. Kvalitetan javni prostor kao prostor življenja grada nužan je za urbanu obnovu i socijalnu revitalizaciju kojom se stvaraju nove vrijednosti zajednice

Sinergija suradnje nadilazi rezultate pojedinačnih vježbovnih kolegija te uključuje doprinose različitih disciplina, razvijanje međusobnog dijaloga i dijaloga sa zajednicom te afirmiranje vrijednosti prostora s ciljem jačanja kulture javnog prostora, predmetne i vizualne kulture grada.

Moderira: Nina Bačun
Panelisti: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci / Ana Sopina, Andrea Hercog, Andrija Mudnić, Nika Pavlinek, Kristina Perkov

PREDAVANJE 1: Feđa Vukić: Od škole Bauhaus do programa New European Bauhaus 12.00-12.45h – online

PREDAVANJE 2: Birgit Mager: Service Design  15.00-15.45h -  online

PANEL 2: UX / dizajn usluga / dizajn tranzicija - 16.00-18.00h

Dizajnerska je struka u konstantnom je procesu tranzicije, tražeći teritorije koji nadilaze trenutne disciplinske silose. Dizajneri, koji su po svojoj vokaciji „oni koji rješavaju probleme“,  sve se češće bave promišljanjem sistema, strategija i usluga unutar složenih, međusobno ovisnih i raznorodnih sustava.

Studenti koji odrastaju u vrijeme turbulentnih promjena, pronalaze novi cilj svog djelovanja i usmjeravaju ambicije ka pronalaženju vrijednosti kroz djelovanje za opće dobro. Uloga dizajnera usmjerava se prema posredovanju koje povezuje druge discipline, ljude, predmete, sustave i ideje. Val društvenih inovacija koji je iz toga proizašao stvorio je velik potencijal u smislu društvenih resursa, mreža suradnika, peer-to-peer organizacija, open-source platformi.

Rezultat je tranzicija u kojoj se svijet mijenja prema održivoj budućnosti kroz promišljanje i definiranje novih životnih navika i sustava. Temelji se na međusobnoj povezanosti i međuovisnosti društvenog, ekonomskog, političkog i prirodnog sustava.

Dizajn usluga definira se kao praksa projektiranja usluga. Koristi metodologiju koja kroz holistički i participativni pristup stvara vrijednosti i za korisnika i za pružatelja usluge tijekom njenog ukupnog životnog ciklusa. U praksi, dizajn usluga pomaže koreografirati procese, tehnologije i interakcije koje pokreću pružanje usluga. Primjenjiv je u više različitih sektora, pomažući u ostvarivanju strateških i taktičkih ciljeva.

Moderiraju: Emil Flatz i Ivana Fabrio
Panelisti: Ivan Kunjašić, Oaza: Maša Poljanec i Nina Bačun, Izvorka Jurić, Sanja Bencetić, Andrej Kovačević

Izložba radionice DA festivala Čekić i dlijeto - otvorenje u 19.00h.