Cityscapes: Envisioning urban possibilities – poziv na konferenciju

Klub studenata etnologije i kulturne antropologije organizira međunarodnu i multidisciplinarnu studentsku konferenciju „Cityscapes: Envisioning urban possibilities“, koja se održava od 15. do 17. svibnja 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prijave za sudjelovanje primaju se do 3. ožujka 2019.

„Cityscapes: Envisioning urban possibilities“ je međunarodna i multidisciplinarna studentska konferencija koja će okupiti profesore i studente te predstavnike udruga i inicijativa civilnoga društva koji se različitim pristupima bave problemima urbanih prostora. Današnji gradovi suočavaju se s brzim razvojem i rastom stanovništva što dovodi do promjena u fizičkim i društvenim strukturama. Grad je kompleksna mreža društvenih, kulturnih, političkih, ekonomskih, ekoloških i tehnoloških faktora koja se međusobnom interakcijom prostora i svih njegovih aktera svakodnevno nanovo konstruira.

Ova konferencija nastojat će uspostaviti dijalog i osvijestiti važnost suradnje akademske zajednice i civilnoga društva za pristup složenim problemima koji se generiraju na više društvenih razina. Promišljanjem i raspravama o različitim aspektima gradskoga života, sadašnji i budući stručnjaci moći će proširiti kontekst vlastitih istraživanja, a svi zainteresirani građani steći uvid u pitanja vlastitoga životnog prostora.

Stoga je poziv upućen ne samo studentima antropologije, etnologije i kulturne antropologije, već i studentima, znanstvenicima i stručnjacima drugih područja.

Zainteresiranim autorima bismo sugerirali da se u svojim radovima osvrnu na spomenuta pitanja ubrzanog razvoja gradova i promjenu u svim sferama urbanog, kao i na mogućnosti koje ovakve vrste istraživanja predstavljaju u današnjem, aktualnom kontekstu. U tu svrhu na prijavu radova, podsjećamo, ne pozivamo samo studente antropologije, već i drugih društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti.

Neke od preporučenih tema:
▪ gradske politike
▪ prostorno planiranje
▪ revitalizacija gradskog prostora
▪ održiva mobilnost
▪ turizam
▪ održivi razvoj
▪ upravljanje baštinom
▪ civilno društvo
▪ marginalizirane skupine u gradu
▪ zeleni prostori u gradu
▪ urbana geografija
▪ umjetnost u javnom prostoru

Predložene teme samo su neke od mogućih te služe kao smjernice, no nije ih se potrebno držati. Svesrdno potičemo kreiranje i oblikovanje vlastitih tema i interesa.

Zainteresirani sudionici radove mogu prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail: cityscapes.zagreb@gmail.com.

Prijava