Luce Storić

Božićni ručak

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 5
Mentor: 
Juza Marija

U ovom video radu ideja mi je bila zabilježiti, snimiti, strukturirati i analizirati informacije o velikom obiteljskom ručku. Radnja prati sve faze ručka i razlaže ih na elemente i detalje. Od samog izgleda stola, do korištenih i konzumiranih namirnica, vrijeme čekanja, pripreme itd. Detaljna analiza grafički je oblikovana tako da prati kadrove videa.