BIG SEE Award

Pozivaju se dizajneri iz jugoistočne Europe da se prijave na natječaj BIG SEE. Natječaj je otvoren za kategorije arhitekture, dizajna interijera, produkt dizajna, modnog dizajna, dizajna turizma i dizajna drva. Rok prijave je 31. svibanj.

Nagrade BIG SEE doprinose promociji jedinstvenih i originalnih kreativnih dostignuća iz regije Jugoistočna Europa. Nagrade sustavno istražuju kreativni i poslovni potencijal regije jugoistočne Europe i izlažu njezinu izvrsnost u arhitekturi, interijeru, drvu, turizmu, proizvodima i modnom dizajnu. Osvajanjem nagrade dobitnici imaju mogućnost postići međunarodno priznanje svog rada.

Kategorije:
BigSEE Architecture Award
BigSEE Interior Design Award
BigSEE Product Design Award
BigSEE Fashion Design Award
BigSEE Wood Design Award
BigSEE Tourism Design Award