Arts and Creativity in Education – poziv na konferenciju

Organizacijski odbor konferencije Arts and Creativity in Education (ACE Zagreb), u suorganizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz partnerstvo Muzeja za umjetnost i obrt, Akademije likovnih umjetnosti, Akademije dramske umjetnosti, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te Muzičke akademije, poziva sve zainteresirane na 2. međunarodnu umjetničko-znanstvenu konferenciju Arts and Creativity in Education, koja će se održati 25. i 26. travnja 2020. Rok za prijavu sažetka: produžen do 15. rujna 2019.

Namjera je konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva, a tema je ove konferencije Umjetnost u cjeloživotnom učenju.

Sažetak možete prijaviti ovdje: https://ace2020.exordo.com

ili ga pošaljite mailom na acezagreboffice@gmail.com

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:

  • samostalno ili suautorsko izlaganje
  • poster-prezentaciju
  • kratak pedagoški video izvještaj iz prakse (maks. 5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije